Wspieraj nas!

Możesz także wesprzeć naszą działalność tradycyjnym przelewem na poniższe konto:

12 1240 5282 1111 0011 0003 9608

(Bank Pekao S.A. / O. Ciechanów)

Fundacja Rekonstrukcje i Odbudowy,

ul. Powstańców Warszawskich 6, 06-400 Ciechanów

z dopiskiem: darowizna na cele statutowe